Колоды Шамана

Control Shaman – Harash – The Barrens

/ 85 / 11880

Aggro Shaman

/ 151 / 5580

Elemental Shaman #33241

/ 119 / 6240

Elemental Shaman #33209

/ 151 / 10380

Elemental Shaman #33181

/ 122 / 8880

Aggro Shaman #33155

/ 64 / 8640

Ike__HS - Murloc Doomhammer Shaman

/ 285 / 7080

Murloc Shaman #33064

/ 109 / 6960

Murloc Shaman #33050

/ 147 / 5640

Aggro Shaman #33045

/ 112 / 7440

Elemental Shaman #33035

/ 136 / 10080

Elemental Shaman w/ Kazakus (Duel Spec)

/ 193 / 11520

Aggro Shaman #32973

/ 102 / 8640

Midrange Ele Sham

/ 188 / 6240

Murloc Shaman #32935

/ 203 / 8340